fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Zásielkový internetový predaj prostredníctvom domény eshop.marsea.sk  sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a je plne podriadený príslušnému dohľadu podľa zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V snahe zabezpečiť našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý proces nakupovania prostredníctvom nášho internetového obchodu zjednodušili, pričom všeobecné obchodné podmienky nakupovania sú zhrnuté do
nasledovných bodov.
Objednávka

Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou, e-mailom, alebo telefonicky.
Potvrdenie objednávky

Po on-line vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte, kontaktujte nás emailom na Tomas@marsea.sk.
Dodacie podmienky a lehoty

Objednávky vybavujeme okamžite. Doba expedície (čas odo dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje zvyčajne v lehote od 3 do 14 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania Vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme Vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. Pri dĺžke expedičnej lehoty je rozhodujúci taktiež druh tovaru (napr. pri niektorých produktoch môže byť dodacia doba dlhšia).

Zákazníkov  kontaktujeme individuálne do 48 hodín od doručenia objednávky o stave a termíne vybavenia objednávky.

Objednaný tovar zasielame na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu. Zásielky odosielame  Slovenskou poštou.

Poštovné a balné závisí od váhy a ceny tovaru :

Poštovné

pri objednávke nad 99 € hradíme náklady na dopravu my!

Výška objednávky dopoštovné
29 eur2,99 €
do 49 eur3,99 €
do 99 eur4,49 €

Pri osobnom odbere tovaru poštovné a balné zdarma. /len v prípade platby na účet/
Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z týchto spôsobov:

1. Platba na účet – zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky. Pri platbe na účet sa tovar odosiela až po vašej úhrade. Potrebné údaje vám pošleme po prijatí vašej objednávky.

2. Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri doručení objednávky.
Pri objednávke nad 70 eur požadujeme vopred uhradiť zálohu 20% z celkovej sumy objednávky prevodom alebo vkladom na účet.

Storno objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na Tomas@marsea.sk. Do predmetu správy napíšte STORNO. V správe uveďte číslo objednávky, tovar, ktorý chcete stornovať, meno a adresu príjemcu. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, zašleme vám celú čiastku späť na váš účet.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

– e-mailom alebo telefonicky nás kontaktujte

– doručenie písomného odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote na adresu predávajúceho uvedenú nižšie

– tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale

– tovar nesmie byť použitý, poškodený

– tovar musí byť kompletný  spolu s dokladom o kúpe
Tovar odosielajte doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste od spotrebiteľa. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude kúpna cena za tovar odoslaná poukážkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu.
V prípade nesplnenia uvedených podmienok budeme odstúpenie od kúpnej zmluvy považovať za neplatné a tovar bude vrátený naspäť kupujúcemu na náklady kupujúceho.
Reklamačný poriadok

Pokiaľ chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

Reklamáciu môžete osobne odovzdať na našej predajni v Košeci, Sadová ulica 200/300

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok: 16:00 – 18:00

Sobota: 9:00 – 12:00

Nedeľa: zatvorené

Ak sa rozhodnete uplatniť svoju reklamáciu prepravnou spoločnosťou, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu:

Tomáš Slávik – Marsea.sk

Sadová ulica 200/30 Košeca 01864

Záruka na spotrebný tovar je 24 mesiacov a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak je na tovare, jeho obale, alebo návode k nemu vyznačená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatní nárok písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mail Tomas@marsea.sk. V oznámení o vadách uvedie meno kupujúceho, adresu, e-mail, telefonické spojenie, označenie reklamovaného tovaru, číslo objednávky, dátum nákupu, podrobný popis vady a popis toho, ako ku vade došlo.

Ku kladnému vybaveniu reklamácie je potrebný doklad o kúpe.
Z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť alebo vymeniť plavky.
V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej ceny. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava poštovné hradené pri nákupe tovaru.
Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobený jeho obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, ako ku ktorému je určený.

Tomáš Slávik – MARSEA.SK

IČO: 37193937

DIČ: 1086059073

Bankové spojenie: SK73 8360 5207 0042 0570 2450