fbpx

PADI Rescue Diver

rescue

PADI Rescue Diver kurz

“Náročný ” a “prospievajúci” týmito slovami možno najlepšie opísať kurz PADI Rescue Diver. Nadväzuje na to, čo ste sa už naučili. Tento kurz rozširuje Vaše znalosti ako predchádzať problémom a ako ich riadiť,  ak k nim dôjde.

Zábavná časť

Najzábavnejšie na tomto kurze je zvládnuť výzvy. Väčšina potápačov považuje tento kurz za náročný a nakoniec hovoria, že je to to najlepšie, čo ich v živote stretlo.

Čo sa naučíte?

  • Self rescue – seba záchrana
  • Rozpoznávanie a zvládanie stresu ďalších potápačov
  • Zvládanie núdzových situácií a zariadení
  • Záchrana panických potápačov
  • Záchrana nereagujúceho potápača

Predpoklady

Pre zapísanie do kurzu PADI Rescue Diver musíte spĺniť:

  • 12 rokov alebo viac
  • Mať certifikát PADI Adventure Diver (alebo mať kvalifikovaný certifikát od inej organizácie)
  • Absolvovať kurz prvej pomoci a CPR v uplynulých dvoch rokoch (Poraďte sa so svojím inštruktorom Emergency First Response CPR a kurzoch prvej pomoci).
rescue1

Vaše ďalšie dobrodružstvá

Po dokončení kurzu CPR a prvej pomoci a PADI Rescue Diver, by ste mali tiež absolvovať kurz PADI Emergency Oxygen Provider. Tieto tri kurzy doplnia Vaše schopnosti zvládať mimoriadne potápačské udalosti.