fbpx

PADI Divemaster

61a047_c2333155e3670d92f3cf153a7526bede_png_128

Máte hlbokú a stálu vášeň pre potápanie? Alebo ho milujete celým srdcom? Ak áno, mali by ste zvážiť, aby ste robili to, čo máte radi: teda stať sa PADI Divemaster.

Môžete sa stať PADI Divemaster, môžete sa stať jedným z členov najväčšej a najrešpektovanejšej organizácie potápačského kmeňa vo svete PADI profesionálov. Jedná sa o PADI Divemasterov a inštruktorov zdieľajúcich vášeň pre potápanie a aktívnu starostlivosť o zdravie svetových podmorských lokalít.

PADI Divemaster kurz

Hľadáte prvý krok ako spojiť potápanie a kariéru dokopy? Vaše dobrodružstvo do profesionálnej úrovne rekreačného potápania začína s programom PADI Divemaster. Úzko spolupracujete s inštruktormi PADI, v tomto programe môžete rozšíriť svoje potápačské vedomosti a zdokonaľovať svoje zručnosti na profesionálnej úrovni. PADI Divemaster vzdelávanie rozvíja Vaše vodcovské schopnosti, kvalifikuje Vás na potápačské aktivity a možnosť asistovať inštruktorom s potápačskými študentmi. PADI Divemaster je predpokladom kvalifikácie pre obe certifikácie PADI Assistant Instructor a PADI Open Water Scuba Instructor.

 Čo môžete učiť?

Potom, čo sa certifikujete ako PADI Divemaster budete oprávnení dohliadať na školenia súvisiace s plánovaním, organizovaním a riadením ponorov

• Asistovať PADI inštruktorovi počas školenia pre všetky kurzy PADI Diver

• Vykonávať kurz PADI Skin Diver a PADI Discover Snorkeling

• Vykonávať kurz PADI Discover Local Diving experience

• Vykonávať kurz PADI Scuba Review

• Ak ste sa kvalifikoval ako Discover Scuba Diving Leader, nezávisle vykonávať program PADI Discover Scuba Diving.

• Získajte certifikáciu PADI Digital Underwater Photographer Specialty Instructor, aby ste mohli vyučovať špeciálny program PADI Digital Underwater Photographer.

• Nezávislého sprievodcu v kurze Open Water Diver pre študentov v časti Open Water Diver course Training Dives 2, 3 a 4 v ponore dvoch študentov na jedného kvalifikovaného potápača.

• Sprevádzať študentov kurzu Open Water Diver pod nepriamym dohľadom inštruktorov PADI :

• počas povrchového plávania do a zo vstupu/výstupu a počas navigačných cvičení

• keď inštruktor vykonáva činnosť ako je napr. stúpanie alebo klesanie, môže Divemaster zostať s ostatnými                   študentmi (s jedným študentom alebo buddy tímom)

• Sprevádzať pri potápaní študentov programu Adventure Dives alebo špeciálneho vzdelávania v rámci nepriameho dohľadu PADI inštruktora.

• Vykonávať kurz PADI Seal Team Skin Diver Specialist AquaMission

• Vykonávať ďalšie ponory pod dohľadom inštruktora pre nepriame skúšobné potápanie účastníkov, ktorí absolvovali prvý ponor s inštruktorom PADI.

• Vyučovať kurzy Emergency First Response po úspešnom absolvovaní kurzu Emergency First Response pre inštruktorov.

Na prvý pohľad môžete porovnať, čo môžete učiť, keď budete pokračovať v profesionálnom potápačskom vzdelávaní.

Predpoklady

Ak chcete absolvovať tento kurz, musíte mať:

• 18 rokov

• PADI Advanced Open Water Diver (alebo kvalifikačné osvedčenie od inej organizácie)

• PADI Rescue Diver (alebo kvalifikačné osvedčenie od inej organizácie)

• An Emergency First Response Primary and Secondary Care (či kvalifikáciu prvej pomoci a CPR od inej organizácie) absolvovanie kurzu v posledných 24 mesiacoch.

• Začať najmenej so 40 ponormi a pre kvalifikáciu je potrebných 60

• Predložiť lekárske potvrdenie (PDF) podpísané lekárom staré najviac 12 mesiacov.

Ostatné kurzy, ktoré vás pripravia na úspech ako PADI Divemaster

Tu sú niektoré z ďalších PADI kurzov, ktoré vám pomôžu stať sa viac úspešným ako PADI Divemaster:

• Deep Diver (veľmi odporúčané)

• Boat Diver

• Coral Reef Conservation

• Digital Underwater Photographer

• Emergency First Response Instructor

• Emergency Oxygen Provider

• Enriched Air Diver

• Equipment Specialist

• Nočné potápanie

• Peak Performance Buoyancy

• Underwater Naturalist

• Podvodná navigácia